Tarihçe

    T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih-Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAYTAM); T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 27.02.2013 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında alınan karar gereği; 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuş olup; 31 Mart 2013 tarihli ve 28604 sayılı T.C. Resmi Gazetesinde T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih-Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAYTAM) Yönetmeliği’nin yayımlanmasına istinaden 31.03.2013 tarihi itibari ile Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur.

Duyurular